Struktura

Struktura organizacyjna wspólnoty

Parafia św. Franciszka z Asyżu w Fastach

Adres: Fasty, ul. Białostocka 100
15-694 Białystok

E-mail: fasty@archibial.pl

Spotkania: środa, po Mszy Św o godz 18:00 w kościele

Parafia św. Franciszka z Asyżu w Fastach

W parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu w Fastach wszystko zaczęło się od Rekolekcji wielkopostnych, które wygłosił ks. Kamil Dąbrowski w lutym 2016 r. Rekolekcje pozwoliły doświadczyć miłości Boga i otworzyły serca wiernych na zaproszenie do udziału w Seminarium Odnowy Wiary w parafii. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 15 maja 2016 r., miała miejsce uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa seniora Edwarda Ozorowskiego, podczas której podziękowaliśmy Bogu za Seminarium Odnowy Wiary oraz nastąpiło zawiązanie Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca w parafii. 11 czerwca 2016 r., w trakcie Święta Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca w Lublinie miała miejsce uroczysta Liturgia Słowa i Obrzęd Posłania odpowiedzialnych za Wspólnoty. W naszej parafii zostali posłani: duszpasterz wspólnoty ks. Proboszcz Wiesław Mańczuk i administrator wspólnoty Beata Malinowska. Wspólna modlitwa, konferencje i dzielenie w grupkach pozwala członkom wspólnoty wzrastać duchowo i świadczyć o działaniu Boga żywego w codziennym życiu. Członkowie Wspólnoty aktywnie uczestniczą w życiu parafii poprzez między innymi posługę lektorską i współorganizowanie uroczystości parafialnych.