Struktura

Struktura organizacyjna wspólnoty

Parafia św. Rocha w Białymstoku

Adres: ul. Ks. A. Abramowicza 1
15-872 Białystok

E-mail: przyjaciele.roch@gmail.com

Media:

Spotkania: środa, godz. 18.00 - Eucharystia po niej spotkanie w kościele (Kaplica Akademicka)

Parafia św. Rocha w Białymstoku

Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca” w parafii św. Rocha zawiązała się 15 czerwca 2015 r. po wcześniejszym Seminarium Odnowy Wiary, które było owocem rekolekcji wielkopostnych ks. Krzysztofa Kralki SAC. W marcu 2018 roku po raz kolejny rozpoczęliśmy Seminarium Odnowy Wiary po którym nasza wspólnota zyskała nowych członków i obecnie liczy około 160 osób. Posługę animatorską we wspólnocie pełni 17 animatorów, który raz w miesiącu spotykają się na spotkaniu formacyjnym.  Cyklicznie organizujemy pielgrzymki min. Do Wilna, Lichenia, Torunia oraz wyjazdy formacyjne animatorów i dni skupienia zarówno dla animatorów jak i całej wspólnoty.

We wspólnocie funkcjonują prężnie diakonie:

  •  Modlitwy- raz w tygodniu spotyka się na wspólnej modlitwie.
  • Muzyczna- pełni posługę podczas Eucharystii wspólnotowych i spotkań.
  • Miłosierdzia- spotyka się raz w tygodniu w Domu Pomocy Społecznej spędzając czas z jego mieszkańcami i pomaga w bieżących potrzebach.
  • Artystyczna- pomaga przy przygotowaniu kościoła do świąt i ważnych wydarzeń pod względem artystycznym.
  • Techniczna- służy swoimi zdolnościami technicznymi przy niezbędnych pracach służących parafii.

Współpracujemy również  z BSNE przy prowadzeniu kursów ewangelizacyjnych.