Książki

Publikacje naszego wydawnictwa

Ojcowie Kościoła prowadzą nas do Jezusa - Podręcznik Formacyjny

Autor:
ISBN:
979-83-7031-978-6
Data wydania:
Ilość stron:
Format:
Ojcowie Kościoła to święci, którzy potęgą swej wiary oraz wzniosłością i bogactwem swej nauki, wnieśli do Kościoła nowe siły żywotne i sprawili, że się wspaniale rozwijał.

„Ojcowie Kościoła prowadzą nas do Jezusa” to materiał formacyjny przeznaczony na czternaście tygodni. Składa się z codziennych rozważań, które zawierają fragment Ewangelii, cytaty z pism Ojców Kościoła, krótki komentarz i modlitwę uwielbienia. Każdy tydzień poświęcony jest jednemu Ojcowi Kościoła, zawiera jego krótką biografię oraz odnoszące się do niego wypowiedzi Benedykta XVI, które pochodzą z papieskich audiencji generalnych.

Spis treści
Wprowadzenie
Tydzień pierwszy – Postępować odpowiednio do otrzymanego daru
Tydzień drugi – Złączyć się z Jezusem
Tydzień trzeci – Być wiernym Tradycji Apostołów
Tydzień czwarty – Serce, które słucha
Tydzień piąty – Dostępny Bóg
Tydzień szósty – Umrzeć dla grzechu, żyć dla sprawiedliwości
Tydzień siódmy – Żyć łaską w pełni i wiernie
Tydzień ósmy – Historia duszy jest historią miłości
Tydzień dziewiąty – Chwała Bogu za wszystko!
Tydzień dziesiąty – Prawdziwy uczeń
Tydzień jedenasty – Słowo Życia Wiecznego
Tydzień dwunasty – Tajemnica Odkupienia
Tydzień trzynasty – Niespokojne serce
Tydzień czternasty – Obmyci w Chrystusie

Ojcowie Kościoła prowadzą nas do Jezusa - Podręcznik Formacyjny