Książki

Publikacje naszego wydawnictwa

Szkoła relacji - podręcznik formacyjny

Autor:
Wydawnictwo:
Data wydania:

Bóg, który jako Trójca Święta jest w odwiecznej relacji Trzech Osób Boskich, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, od samego początku zaprosił go do budowania relacji z innymi.
Wyrazem dojrzałych relacji międzyosobowych jest miłość, rozumiana jako postawa niezależna ze strony osoby, którą kochamy. Szczytem miłości chrześcijańskiej jest miłość nieprzyjaciół realizowana poprzez akt przebaczenia i pojednania.

Szkoła relacji to czas, w którym jesteś zaproszony do rozwijania dojrzałych relacji osobowych z Bogiem, innymi ludźmi i sobą samym. Będziesz miał okazję, by lepiej poznać siebie w aspekcie relacji z innymi, nauczyć się zasad prawidłowej komunikacji oraz kształtować umiejętności właściwego rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych relacjach. Naśladując Boga, nauczysz si e prawdziwie kochać nie tylko swoich przyjaciół.

Szkoła relacji - podręcznik formacyjny