Książki

Publikacje naszego wydawnictwa

Maryja Matka pięknej miłości

Autor:
Wydawnictwo:
Data wydania:
Ilość stron:
Format:
Autor poprzez rozważania zawarte w tej książeczce, pragnie ukazać miłość w życiu Maryi, tę miłość, która została stworzona przez Boga i tę miłość, która w Maryi stała się odpowiedzią człowieka na miłość Boga.

Będziemy przyglądali się poszczególnym etapom Jej życia, poszczególnym wydarzeniom, w których objawi się misterium miłości, bo to przecież w Maryi człowiek najpiękniej wypełnił przykazanie miłości i w Niej najpiękniej odpowiedział na Boże pragnienia.

Maryja jest mistrzynią i wzorem tego, jak przyjąć do swojego serca miłość Boga i nią żyć. Wpatrujemy się w Jej obraz, w Jej wizerunek, bo to od Niej chcemy się uczyć. Dlatego będziemy się wsłuchiwali w to, co bezpośrednio zostało o Maryi napisane w Słowie, ale też w to, co jest ukryte między wersetami Pisma Świętego, po to, aby poznać Jej myśli, kontemplować Jej pragnienia, z wielką uwagą przyglądać się, w jaki sposób Ona odpowiada Bogu na miłość w każdej chwili swojego życia. Bo przecież Maryja jest arcydziełem tej miłości.

Spis Treści

Wprowadzenie (5)

  1. Miłość zawierzenia (15)
  2. Miłość milczenia (27)

III. Miłość ofiarowania (39)

  1. Miłość służby (51)
  2. Miłość szukania (63)
  3. Miłość wskazywania (75)

VII. Miłość życia ukrytego (87)

VIII. Miłość ukrzyżowana i zmartwychwstała (99)

Litania do matki pięknej miłości (111)

Maryja Matka pięknej miłości