Książki

Publikacje naszego wydawnictwa

Przygotowanie do Spowiedzi Świętej

Autor:
Data wydania:
Ilość stron:
Format:

Redakcja: Marta Mendrek

Zdjęcie na okładce: sedmak/123rf.com

Redakcja językowa, skład i łamanie, projekt okładki: Jolanta Nowak

Format: 110 x 165 mm

Ilość stron: 120

Rozdział I

Jak skutecznie korzystać z sakramentu pokuty i pojednania? (7)

Rozdział II

Czym jest rachunek sumienia (25)

Rozdział III

Przygotowanie do rachunku sumienia (41)

Rozdział IV

Schemat rachunku sumienia według św. Ignacego Loyoli (47)

Rozdział V

Pytania do rachunku sumienia (51)

Rozdział VI

Bezpośrednie przygotowanie do spowiedzi (113)

Rozdział VII

Spowiedź święta (115)

Rozdział VIII

Modlitwy po spowiedzi (119)

Przygotowanie do Spowiedzi Świętej