Książki

Publikacje naszego wydawnictwa

7 grzechów głównych- Podręcznik formacyjny

Autor:
ISBN:
9788379190843
Wydawnictwo:
Data wydania:
Ilość stron:

Rzeczywistość grzechu doświadczamy każdego dnia. Cały czas toczy się walka o nasze serce, o nasze zbawienie. Świadomość tego nie wystarczy. Trzeba podjąć konkretne kroki wiary, współpracować z łaską i zachować komunię z Bogiem. Słowo Boże mówi nam, że nie można służyć dwom panom, bo albo jednego będziemy nienawidzili, a drugiego miłowali; albo z jednym będziemy trzymali, a drugim wzgardzimy (por. Mt 6,24). Jeśli będziemy hołdować temu, co w nas złe — naszej pysze, chciwości, nieumiarkowaniu czy innym grzechom, to nie postąpimy w dobru. Wręcz przeciwnie — te rzeczywistości niczym chwast zagłuszą dobre ziarno, które Bóg zasiał w naszych sercach. Dlatego trzeba stanąć do walki o nasze życie — o życie wieczne, do którego każdy z nas jest osobiście zaproszony przez miłującego nas, aż do szaleństwa krzyża, Boga.Podejmij wyzwanie — zawróć z drogi przekleństwa grzechu, a wejdź na drogę Bożych błogosławieństw. Niech czas formacji będzie dla Ciebie czasem wyzwolenia i powrotu do źródeł Bożej miłości i miłosierdzia. Pamiętaj, że Jezus już pokonał Twój grzech. Czas na Twój krok. Stań u boku Mistrza i daj się poprowadzić ku zwycięstwu!

7 grzechów głównych- Podręcznik formacyjny