Książki

Publikacje naszego wydawnictwa

Szkoła człowieczeństwa – Podręcznik formacyjny

Data wydania:

Świętym może zostać tylko człowiek. Droga do świętości zaczyna się od formacji ludzkiej, która jak przypomina Jan Paweł II stanowi naturalny fundament formacji chrześcijańskiej. Jej celem jest osiągnięcie dojrzałości osobowościowej , która uzdalnia do prawdziwej i odpowiedzialnej miłości.

Przed Tobą czas, w którym będziesz mógł budować solidny fundament Twojego powołania. Bóg pragnie, abyś stał się osobą dojrzałą wewnętrznie zintegrowaną, która odzwierciedla w sobie ludzką dojrzałość Jezusa Chrystusa.

Szkoła człowieczeństwa – Podręcznik formacyjny