Książki

Publikacje naszego wydawnictwa

Być uczniem Jezusa w dzisiejszym świecie

Autor:
Wydawnictwo:
Data wydania:
Ilość stron:
Format:

Wiedząc, jak wielkie zagrożenie w życiu duchowym ma zagadnienie ludzkiego powołania, pragnę w tej książce zachęcić czytelników do głębszej refleksji  nad prawdą, że Bóg wzywa każdego z nas do spełnienia określonych zadań w swoim środowisku. Zamierzam też pójść krok dalej i zastanowić się nad tym,że Jezus posyła każdego do innych z określonym zadaniem. Z tej prawdy można wysnuć wniosek, że każdy może być i jest na swój sposób Jego apostołem. Co to oznacza, On sam wyjaśnia na kartach Ewangelii. Udziela tam swym uczniom wielu wskazań i pokazuje, co mają czynić, aby osiągnąć życie wieczne oraz pomóc  innym wejść na drogę  do królestwa Bożego. Pouczeń swych nie kieruje tylko do dwunastu apostołów, którzy później mają pełnić w Kościele funkcje przełożonych , lecz także do szerszego grona uczniów, których uczy, jak w życiu rodzinnym i małżeńskim mają słuchać słowa Bożego i je wypełniać. Z tej przyczyny również ta książka jest zaadresowana do wszystkich, którzy pragną żyć duchem Ewangelii i czują sie wezwani, by naukę Jezusa przekazywać swym bliskim, znajomym lub nawet tym, z którymi żyją.

Być uczniem Jezusa w dzisiejszym świecie