Książki

Publikacje naszego wydawnictwa

Seminarium odnowy wiary - Podręcznik Formacyjny

Autor:
ISBN:
979-83-7031-927-4
Data wydania:
Ilość stron:
Format:
Seminarium Odnowy Wiary adresowane jest do osób, które pragną doświadczyć osobistego spotkania z Bogiem.

Seminarium Odnowy Wiary adresowane jest do osób, które pragną doświadczyć osobistego spotkania z Bogiem. Dla jednych będzie to pierwsze doświadczenie miłującej obecności Boga, który mimo iż pozostaje niewidzialny dla oczu, objawia się w inny, wybrany przez siebie sposób. Dla innych będzie to okazja do nawiązania relacji z Bogiem, którego już kiedyś spotkali, ale nie podjęli zaproszenia do bliskości z Nim, choć zachowali wspomnienie wzruszającego, ale odległego wydarzenia.
Dla niektórych jest to szansa do odnowienia relacji z Bogiem, którą zaniedbali tak, że stała się tylko nudnym przyzwyczajeniem do pewnych form kultu pozbawionych radości, miłości, nadziei, poczucia sensu, rozmachu i bogactwa.
Dla tych, którzy przez grzech utracili więź z Bogiem, to nowa szansa, by rzucić się w Jego wielkie, otwarte ramiona i przylgnąć do miłującego nas serca, by znowu doświadczyć uzdrawiającej i wyzwalającej mocy Jego miłosierdzia.
Dla wszystkich, którzy trwają w bliskości i miłości Boga, to okazja do świętowania, radowania się i odkrywania, jak nieskończenie dobry i zachwycający jest nasz Bóg! Święty i niepojęty w swojej hojności ma z pewnością także i dla nich niespodzianki.

Spis treści
Wprowadzenie (5)
Jak najowocniej korzystać z książki (7)
Wstęp do formacji „Seminarium Odnowy Wiary” (17)
Tydzień pierwszy – Moje życie (19)
Tydzień drugi – Bóg jest miłością (33)
Tydzień trzeci – Grzech (47)
Tydzień czwarty – Zbawienie w Jezusie Chrystusie (61)
Tydzień piąty – Wiara i nawrócenie (75)
Tydzień szósty – Jezus jest Panem (89)
Tydzień siódmy – Kim jest Duch Święty? (103)
Tydzień ósmy – Nowe życie w Duchu Świętym (121)
Tydzień dziewiąty – Walka duchowa (135)
Tydzień dziesiąty – Wspólnota (149)
Podsumowanie formacji „Seminarium Odnowy Wiary” (167)
Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca (169)
Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji (170)
Szkoły Nowej Ewangelizacji w Polsce (172)
Propozycja programu formacji (176)

Seminarium odnowy wiary - Podręcznik Formacyjny