Centrum formacji Wizja

Chcemy stworzyć miejsce, gdzie ludzie będą mogli odzyskiwać siły duchowe, psychiczne oraz fizyczne, sens i motywację do życia. Będziemy tam organizować rekolekcje ewangelizacyjne, dla młodzieży, małżeństw, narzeczonych, spotkania rozwojowe i rekolekcje dla kobiet oraz mężczyzn, warsztaty psychologiczne, rekolekcje dla odpowiedzialnych za wspólnoty, sesje formacyjne dla ewangelizatorów. Chcemy to robić na wysokim poziomie organizacyjnym. 

Szczęśliwa mama i tata, to szczęśliwe dzieci. Szczęśliwa kobieta i mężczyzna, to szczęśliwe społeczeństwo, piękne relacje, miejsca pracy, Polska... Budowa Centrum Formacji ma na celu promocję wiary chrześcijańskiej we wszystkich jej aspektach: duchowym, kulturalnym, społecznym, charytatywnym, stosunków międzyosobowych i międzynarodowych.Na Centrum Formacji składać się będzie:

  1. Dom dla dziewczyn, które chcą ewangelizować
  2. Dom rekolekcyjny
  3. Kaplicę - serce wspólnoty
  4. Wszystko, do czego Pan Bóg nas zaprosi