Wypłyń na głębię ze św. Wincentym Pallottim

Wincenty
Podręcznik formacyjny „Wypłyń na głębię ze św. Wincentym Pallottim” jest zaproszeniem do „rejsu na głębię” ze świętym Wincentym Pallottim. Święte wartości i bliskość Boga z pewnością pomogą nam wszystkim odnaleźć pokój, którego szukamy. Każdego tygodnia będziesz miał okazję pięciokrotnie spotkać się z „kapitanem” Jezusem i porozmawiać z Nim o Twojej wierze.

W swym „dzienniku pokładowym” znajdziesz fragmenty pism „oficera” Wincentego oraz Słowo Boże i miejsce na notatki. Gościem specjalnym rejsu będzie Apostoł Narodów – nasz „oficer” w swoim życiu i pismach zarezerwował dla Świętego Pawła miejsce szczególne. Od niego, podobnie jak św. Wincenty, będziemy się uczyć apostolstwa dla zbawienia dusz – umierając dla siebie, by żyć dla Boga i z miłością jednocząc wysiłki wszystkich chrześcijan.

Pod dowództwem Jezusa Chrystusa wypływamy „statkiem” naszego życia na „głębię” Bożego objawienia w naszej codzienności. Słowa Pallottiego będą jak „ster”, który pomaga zachować właściwy kierunek; jego modlitwy będą jak „słońce”; pytania po każdym rozważaniu jak „kotwica”, która pozwoli zatrzymać się na chwilę, by odkryć prawdę o sobie; Słowo Boże będzie życiem dla naszych „żagli” – decyzji, a słowa św. Pawła jak „szanty”: powtarzane, by zapamiętać…

Spis treści
Wprowadzenie
Jak najowocniej korzystać z książki
Wstęp do formacji „Wypłyń na głębię ze św. Wincentym Pallottim”
Tydzień pierwszy – Bóg – Miłość Nieskończona
Tydzień drugi – Jezus Chrystus – Apostoł Ojca Przedwiecznego
Tydzień trzeci – Wieczernik – ikona Kościoła
Tydzień czwarty – Maryja – Królowa Apostołów
Tydzień piąty – Dla nieskończonej chwały Bożej
Tydzień szósty – Dla zniszczenia grzechu
Tydzień siódmy – Dla zbawienia dusz
Tydzień ósmy – Ożywiać wiarę
Tydzień dziewiąty – Rozpalać miłość
Tydzień dziesiąty – Jednoczyć wysiłki
Tydzień jedenasty – Umrzeć dla siebie, by żyć dla Boga
Tydzień dwunasty – Współpraca dla ewangelizacji
Tydzień trzynasty – Miłość duszą apostolstwa
Podsumowanie formacji „Wypłyń na głębię ze św. Wincentym Pallottim”
Dekret apostolski przyznający Wincentemu Pallottiemu cześć należną Świętym (fragment)
Pallotti – zwiastun nowej ewangelizacji (ks. Czesław Parzyszek SAC)
Pallotyni
Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji
Szkoły Nowej Ewangelizacji w Polsce

Zamów podręcznik dla siebie i swojej Wspólnoty!