Szkoła życia we wspólnocie

życie we wspólnocie
„Aby poznać, zrozumieć i pokochać Kościół, musimy pamiętać, że ma on sens tylko w odniesieniu do Jezusa Chrystusa i do Ewangelii, która mówi o Nim. Zrozumiemy go tym lepiej, im lepiej będziemy szukać i poznawać Jego. Nie można mówić o Jezusie Chrystusie, nie mówiąc o świętych, którzy tworzą jego Ciało. Jestem w Kościele, ażeby żyć wraz z nimi, karmiąc się u tych samych źródeł” (Yves Congar OP).

Szkoła Życia we Wspólnocie to siedmiotygodniowa wędrówka po królewskiej galerii, w której poznasz Kościół dzięki trzem jego obrazom – Dom Boży, Ciało Chrystusa i Oblubienica Chrystusa. Pomogą Ci one przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie odnaleźć miejsce w Twojej wspólnocie formacyjnej.

Spis treści
Wprowadzenie
Tydzień pierwszy – Wierzę w Kościół
Tydzień drugi – Dom Boży cz. I
Tydzień trzeci – Dom Boży cz. II
Tydzień czwarty – Ciało Chrystusa cz. I
Tydzień piąty – Ciało Chrystusa cz. II
Tydzień szósty – Oblubienica Chrystusa
Tydzień siódmy – Kościół

Zamów podręcznik dla siebie i swojej Wspólnoty!