Święci uczą nas wiary

święci
Święci są już w niebie i oczekują z radością na przybycie każdego z nas. Wśród nich są nasi najbliżsi: rodzice, współmałżonek, dzieci, wnuki, dziadkowie, znajomi, przyjaciele… Niektórzy poprzez kanonizację zostali przedstawieni całemu światu, by towarzyszyć i służyć pomocą ludziom w drodze do miejsca przygotowanego dla nich w niebie. Są oni szczęśliwi, gdy pozwalamy im uczestniczyć w naszych codziennych zmaganiach i radościach. Warto się z nimi zaprzyjaźnić!

Każdy tydzień tej czternastotygodniowej formacji poświęcony jest jednemu Świętemu. Rozważania zawierają krótki życiorys Świętego, fragmenty jego dzieł lub wypowiedzi oraz cytaty z Pisma Świętego. Ten podręcznik formacyjny pozwoli Ci doświadczyć odnowienia wiary poprzez codzienne spotykanie się ze Słowem Bożym i Świętym, którego Bóg daje Ci jako pomocnika w Twojej wędrówce do nieba.

Spis treści
Wprowadzenie
Tydzień pierwszy – Święty Jan Chrzciciel
Tydzień drugi – Święty Benedykt
Tydzień trzeci – Święta Teresa od Jezusa
Tydzień czwarty – Święty Franciszek Salezy
Tydzień piąty – Święty Ignacy Loyola
Tydzień szósty – Święta Teresa Benedykta od Krzyża
Tydzień siódmy – Święty Jan Maria Vianney
Tydzień ósmy – Święty Wincenty Pallotti
Tydzień dziewiąty – Święty Augustyn
Tydzień dziesiąty – Błogosławiona Matka Teresa
Tydzień jedenasty – Święty Brat Albert
Tydzień dwunasty – Święta Faustyna
Tydzień trzynasty – Święty Ojciec Pio
Tydzień czternasty – Święta Teresa od Dzieciątka Jezusa
Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji

Zamów podręcznik dla siebie i swojej Wspólnoty!