Studium Ewangelii św. Marka

SEM okładka front

Święty Hieronim powiedział, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

Studium Ewangelii św. Marka to siedemnastotygodniowa podróż po kartach Ewangelii, która pozwoli bliżej poznać Jezusa, jeszcze bardziej Go pokochać i zachwycić się Jego pięknem, tak by wierniej i owocniej głosić Go w codzienności.

Spis treści
Wprowadzenie
Tydzień pierwszy – Nauka z mocą
Tydzień drugi – Misja Jezusa
Tydzień trzeci – Jezus – Cudotwórca i Nauczyciel
Tydzień czwarty – Słowo Boga
Tydzień piąty – Wiara i uzdrowienie
Tydzień szósty – Jezus: Najlepszy Pasterz
Tydzień siódmy – Blisko i daleko
Tydzień ósmy – Być z Jezusem
Tydzień dziewiąty – Tajemnice Królestwa
Tydzień dziesiąty – Jezus: Rabbi czy Rabbuni?
Tydzień jedenasty – Jezus: Droga, Prawda, Życie
Tydzień dwunasty – Jezus mówi dzisiaj
Tydzień trzynasty – Relacja
Tydzień czternasty – Pogłębienie relacji z Panem
Tydzień piętnasty – W Twojej śmierci moje ocalenie

Zamów podręcznik dla siebie i swojej Wspólnoty!