Seminarium Podstaw Wiary

podstawy wiary
Podobnie jak każda budowla wymaga solidnych fundamentów, tak jest też z naszą wiarą. Rozważania zaproponowane w Seminarium Podstaw Wiary pomogą doświadczyć obecności Boga działającego w Kościele, który bazując na doświadczeniu Chrystusa, Piśmie Świętym i wielowiekowej Tradycji, wskazuje pewne i bezpieczne drogi prowadzące do życia wiecznego.

Seminarium Podstaw Wiary trwa osiem tygodni. Składa się z codziennych medytacji, które zawierają zarówno fragmenty Słowa Bożego, jak i Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Spis treści
Wprowadzenie
Jak najowocniej korzystać z rozważań?
Zasady spotkania w grupie dzielenia
Tydzień pierwszy – Pismo Święte
Tydzień drugi – Tradycja
Tydzień trzeci – Symbol wiary – wyznanie wiary
Tydzień czwarty – Dekalog
Tydzień piąty – Sakramenty
Tydzień szósty – Maryja
Tydzień siódmy – Ojcze Nasz
Tydzień ósmy – Zdrowaś Maryjo

Zamów podręcznik dla siebie i swojej Wspólnoty!