Nowe stworzenie

NS www

 

Święty Paweł nigdy nie żałował przygody z Jezusem, o czym zaświadczył w słowach: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” (2 Tm 4,7).

Apostoł Narodów chce także Tobie ogłosić kerygmat i dać świadectwo życia z Jezusem. Podobnie i Ty możesz mieć swój Damaszek! Możesz spotkać Jezusa! Również Twoimi mogą stać się słowa Apostoła:
-„Ja nie wstydzę się Ewangelii” (Rz 1,16),
-„Wszystko zaś czynię dla Ewangelii” (1 Kor 9,23),
-„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9,16),
-„Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk” (Flp 1,21).

Posłuchaj zatem, co ma Ci do powiedzenia, i daj się zdobyć dla Jezusa i ewangelizacji.

Spis treści
Wprowadzenie
Jak najowocniej korzystać z książki
Pytania na rozpoczęcie formacji
Tydzień pierwszy – Moje życie w kontekście religijno-ewangelizacyjnym
Tydzień drugi – Miłość Boża
Tydzień trzeci – Grzech
Tydzień czwarty – Zbawienie
Tydzień piąty – Wiara
Tydzień szósty – Nawrócenie
Tydzień siódmy – Jezus Panem
Tydzień ósmy – Duch Święty
Tydzień dziewiąty – Nowe życie w Duchu Świętym
Tydzień dziesiąty – Walka duchowa
Tydzień jedenasty – Wspólnota
Tydzień dwunasty – List do wspólnoty oraz podsumowanie
Pytania na podsumowanie formacji
Chronologia życia i pism św. Pawła
Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji
Propozycja programu formacji

Zamów podręcznik dla siebie i swojej Wspólnoty!