Maryja – Ikona Kościoła

Maryja
Podręcznik Maryja – Ikona Kościoła jest adresowany do osób, które uznały w Jezusie swego Zbawiciela, Pana i Mistrza oraz wzrastają we wspólnocie Jego uczniów, dzieląc się osobistym doświadczeniem wiary.

Przygotowane teksty pozwolą Ci poznać rolę Maryi w życiu Jezusa i Kościoła oraz odkryć Jej drogę wiary jako wzór dla Ciebie. Przeżyjesz w szkole Matki Jezusa misterium Wcielenia, Paschy i Pięćdziesiątnicy. Jak święty Jan, umiłowany uczeń Jezusa, będziesz miał okazję wziąć do siebie Maryję. Zobaczysz także, że Matka całego Kościoła jest obecna w szczególny sposób w historii naszego Narodu.

Spis treści
Wprowadzenie
Jak najowocniej korzystać z książki
Wstęp do formacji „Maryja – Ikona Kościoła”
Tydzień pierwszy – Maryja Ikona Kościoła
Tydzień drugi – Maryja w Misterium Wcielenia cz. I
Tydzień trzeci – Maryja w Misterium Wcielenia cz. II
Tydzień czwarty – Maryja w życiu ukrytym Jezusa cz. I
Tydzień piąty – Maryja w życiu ukrytym Jezusa cz. II
Tydzień szósty – Maryja w misji Jezusa
Tydzień siódmy – Maryja w Misterium Paschalnym
Tydzień ósmy – Maryja w Misterium Pięćdziesiątnicy
Tydzień dziewiąty – Maryja Matka Kościoła
Tydzień dziesiąty – Maryja Królowa Polski
Tydzień jedenasty – W szkole Maryi
Podsumowanie formacji „Maryja – Ikona Kościoła”
Aneksy
Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji
Szkoły Nowej Ewangelizacji w Polsce
Propozycja programu formacji

Zamów podręcznik dla siebie i swojej Wspólnoty!