Jan Chrzciciel – Przyjaciel Oblubieńca

Jan Chrzciciel
Misja świętego Jana Chrzciciela była niepowtarzalna – wskazać na Człowieka nieznanego większości Izraelitów i powiedzieć: „To jest Mesjasz oczekiwany przez was od tysięcy lat!”. Jan potrzebował formacji owocującej wiarą, nadzieją, miłością i odwagą. Wiarą, która widzi dalej i więcej. Nadzieją, która pozwoli z ufnością czekać na właściwą chwilę. Miłością, która rozpozna Oblubieńca. Odwagą, by złożyć zdecydowane świadectwo i ustąpić miejsca Jezusowi, oddając Mu jednocześnie swych wiernych uczniów. Był więcej niż prorokiem…

Dzisiaj Bóg potrzebuje Ciebie jako proroka. Zaprasza Cię, byś stawał się człowiekiem na miarę Jana Chrzciciela, który żyje w przyjaźni z Jezusem Oblubieńcem i świadomie poddaje swoje serce oczyszczeniu.

Jan Chrzciciel – Przyjaciel Oblubieńca to piętnastotygodniowa formacja, która pozwoli Ci:
-umocnić swoje powołanie jako proroka, który idzie przed Panem, by przygotować Mu drogi do serc tych, którzy Go jeszcze nie znają;
-stawać się coraz mniejszym, by Jezus wzrastał;
-odnaleźć swoje miejsce wśród innych Jego przyjaciół.

Spis treści
Wprowadzenie
Jak najowocniej korzystać z książki
Wstęp do formacji „Jan Chrzciciel – Przyjaciel Oblubieńca”
Etap pierwszy – Formacja Przyjaciela Oblubieńca
Tydzień pierwszy – Wielki w oczach Pana
Tydzień drugi – Tak uczynił mi Pan
Tydzień trzeci – Pójdziesz przed Panem
Tydzień czwarty – Pustynia
Tydzień piąty – Głos wołającego
Tydzień szósty – Amen – modlitwa osobista
Etap drugi – Formacja we wspólnocie
Tydzień siódmy – Przyjaciele
Tydzień ósmy – Świat
Tydzień dziewiąty – Umiłowani
Tydzień dziesiąty – Uwielbienie – modlitwa wspólnoty
Etap trzeci – Formacja do miary daru Chrystusowego
Tydzień jedenasty – Słowo
Tydzień dwunasty – Kerygmat
Tydzień trzynasty – Martyr
Tydzień czternasty – Słowo Boże – modlitwa nieustanna
Tydzień piętnasty – W szkole Jana Chrzciciela
Podsumowanie formacji
„Jan Chrzciciel – Przyjaciel Oblubieńca”
Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji
Szkoły Nowej Ewangelizacji w Polsce
Propozycja programu formacji

Zamów podręcznik dla siebie i swojej Wspólnoty!