Słowo, które uzdrawia

sku

Portale internetowe, radio, telewizja, telefony, newsy, rady, wypowiedzi, komentarze… Wśród potoku słów, gonitwy za karierą, sukcesem i szczęściem, Jezus Chrystus chce wejść w życie współczesnego człowieka, by wypowiedzieć Słowo, które uzdrawia i daje życie w obfitości. Jeżeli tylko Mu na to pozwalamy, objawia w naszym życiu tę samą moc, co 2000 tysiące lat temu, ponieważ Jezus także dziś pragnie leczyć choroby ludzkiego życia lekarstwem Ewangelii.

Książka „Słowo, które uzdrawia” jest zapisem doświadczenia posługi głoszenia Słowa, którą Pan chce wciąż potwierdzać znakami, o czym zapewnił Apostołów dając im nakaz głoszenia Ewangelii aż po krańce świata (por. Mk 16,15-18). Ta lektura ukazuje, że prawdziwe uzdrowienie nie polega tylko na uleczeniu fizycznych cierpień i dolegliwości, lecz na osiągnięciu pełni życia i harmonii – w sferze ducha, ciała, umysłu, relacji międzyludzkich…

Jezus naprawdę żyje i działa pośród nas. Wciąż kocha, współczuje i pochyla się nad ludzką nędzą. Pogłębione rozważania fragmentów Pisma Świętego zawierają także poruszające świadectwa osób, które osoboście doświadczyły uzdrawiającej mocy Słowa w poszczególnych przestrzeniach swojego życia. Z tą mocą uzdrowienia i błogosławieństwa Jezusa pragnie przyjść także do Ciebie!

Spis treści
Przedmowa
Wprowadzenie
Rozdział 1 – Prawdziwy obraz Boga
Rozdział 2 – Miłość wymagająca
Rozdział 3 – Serce poddane Bogu
Rozdział 4 – Boży scenariusz
Rozdział 5 – Miłość aż po krzyż
Rozdział 6 – Nawrócenie drogą uzdrowienia
Rozdział 7 – Powrót do Boga
Rozdział 8 – W imieniu Jezus jest nasze zdrowie
Rozdział 9 – Jezus Chrystus – dawca życia
Rozdział 10 – Błogosławieni czyli szczęśliwi
Rozdział 11 – Wolność obdarowania
Rozdział 12 – Smak Ewangelii
Rozdział 13 – Życie w obfitości
Rozdział 14 – Nieustanna walka
Rozdział 15 – Słuchać Słowa, by żyć
Rozdział 16 – Doświadczenie uzdrowienia i przemiany serca (wywiad)
Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji

Zamów książkę „Słowo, które uzdrawia”!