Przyjaciele Oblubieńca

pO

Jezus Chrystus – Boski Oblubieniec – pragnie całą ludzkość uczynić swą umiłowaną oblubienicą. Aby mogło tak się stać, posyła do niej swych przyjaciół, aby przygotowali ją na Jego przyjście i przyjęcie.

W swej pracy apostolskiej mają oni wzór w starotestamentalnych prorokach, Janie Chrzcicielu, Apostole Pawle i innych apostołach, którzy poświęcili swe życie głoszeniu Jezusa – Słowo i rozkochiwaniu w Nim.

Książka ks. Franciszka Mickiewicza SAC przybliża dzisiejszym przyjaciołom Oblubieńca te postacie i zaprasza, by wchodząc w coraz bardziej zażyłą relację z Jezusem, przyprowadzali do niego kolejnych ludzi.

Spis treści
Wstęp
Rozdział 1 – Zwyczaje biblijne związane z ceremonią zawarcia małżeństwa
Rozdział 2 – Bóg jako Oblubieniec Narodu Wybranego
Rozdział 3 – Jezus Oblubieńcem Kościoła
Rozdział 4 – Jan Chrzciciel jako prorok, świadek i przyjaciel Jezusa Oblubieńca
Rozdział 5 – Święty Paweł jako przyjaciel Oblubieńca i sługa Kościoła
Rozdział 6 – Apostołowie przyjaciółmi Jezusa Oblubieńca
Zakończenie
Bibliografia

 Zamów książkę „Przyjaciele Oblubieńca”!