Bóg jest portem

portem jest Bóg

„Musimy wrócić do pierwotnego powołania, by być miłością. Odważ się, kochaj, módl się, wierz, miej nadzieję. Płyń! On czeka na Ciebie!”

Tylko Bóg potrafi z ateisty uczynić wierzącego, a z antyklerykała − charyzmatycznego księdza. Wie o tym doskonale ks. Krzysztof Kralka SAC, który doświadczył nawrócenia, pozwalając Bożemu Miłosierdziu na całkowitą przemianę swojego życia.

Znakomity rekolekcjonista i duchowny, którego msze święte z modlitwami o uzdrowienie gromadzą rzesze ludzi, mówi w tej książce o sprawach najważniejszych dla każdego katolika: o modlitwie, wierze, nadziei i miłości. Udziela odpowiedzi na najtrudniejsze pytania o rolę, jaką Bóg odgrywa w naszym życiu.

 Zamów książkę „Bóg jest portem”!