Wspólnota Wizja | Zarząd

Zarząd Wspólnoty Przejaciele Oblubieńca

Moderator generalny:
ks. Krzysztof Kralka SAC
Wicemoderator generalny:
ks. Łukasz Żaba SAC
Ekonom generalny:
Ewa Adamowicz
Sekretarz generalny:
Marta Mendrek