Szkoła Głoszących

Szkoła Głoszących to formacja przygotowująca członków Wspólnoty do posługi głoszenia konferencji w czasie spotkań formacyjnych i ewangelizacyjnych. W jej programie znajduje się uczestnictwo w kursie „Apollos” oraz w sesjach formacyjnych poruszających następujące zagadnienia:

-Osoba głoszącego

-Powołanie i misja głoszącego

-Teologiczne zasady interpretacji Pisma Świętego

-Pneumatyczny wymiar posługi głoszenia

-Biblijne postawy sług Słowa

-Postawa i zadania głoszącego przed posługą

-Postawa i zadania głoszącego po posłudze

-Wzór głoszenia – mowa Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy

-Rola świadectwa w głoszeniu

-Ewangelizacja i jej etapy: preewangelizacja, kerygmat, katecheza, mistagogia

-Kerygmat – nieomylny krzyk

-Zagrożenia w głoszeniu kerygmatu