Sesje formacyjne

Sesje formacyjne, przyporządkowane do poszczególnych etapów formacji, stanowią bardzo ważną przestrzeń formacyjną Przyjaciół Oblubieńca. Podejmują zagadnienia z zakresu formacji ludzkiej i duchowej, a także wprowadzają w duchowość i charyzmat naszej Wspólnoty. Prowadzone są przez teologów, psychologów i terapeutów.

Dotyczą następujących tematów:

-Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca

-Komunikacja interpersonalna

-Kryzys i radzenie sobie w trudnościach

-Emocje i uczucia w życiu człowieka

-Samoświadomość

-Acedia i wypalenie duchowe

-Słowo Boże i słuchanie Pana

-Charyzmaty w życiu i posłudze chrześcijanina

-Małżeństwo poddane Chrystusowi