Podręczniki formacyjne

Podstawową formację stanowią codzienne rozważania Słowa Bożego, zamieszczone w tematycznych podręcznikach formacyjnych. Formacja podstawowa została podzielona na dwa etapy.

Etap 1 – Podstawy życia chrześcijańskiego

1) Seminarium odnowy wiary

2) Szkoła modlitwy

3) Studium Ewangelii św. Marka

4) Drogi duchowego wzrostu

5) Szkoła walki duchowej

6) Szkoła rozeznawania duchowego

7) Seminarium podstaw wiary

8) Jan Chrzciciel – Przyjaciel Oblubieńca

9) Dwie drogi

10) Siedem grzechów głównych

11) Życie błogosławieństwami

12) Seminarium uzdrowienia wewnętrznego

13) Zbawienie przychodzi przez krzyż

14) Szkoła życiowych postaw

Etap 2 – Podstawy życia wspólnotowego

1) Szkoła życia we wspólnocie Kościoła

2) Szkoła życia we wspólnocie formacyjnej

3) Maryja – Ikona Kościoła

4) Liturgia – podróż do serca wiary

5) Eucharystia – źródło i szczyt Kościoła

6) Ewangelizacja – jedyne zadanie Kościoła

7) Hierarchia i charyzmat – filary posługi w Kościele

8) Przemieniać świat – chrześcijanin w życiu społecznym

Podręczniki opcjonalne

1) Święci uczą nas wiary

2) Wypłyń na głębię ze św. Wincentym Pallottim

3) Ojcowie Kościoła prowadzą nas do Jezusa

4) Jezus objawia Miłosierdzie

5) Małżeństwo poddane Chrystusowi