Patron

Naszym mistrzem w życiu duchowym jest św. Jan Chrzciciel. Tak jak On pragniemy iść przed Panem, aby przygotować Mu drogi i Jego ludowi dać poznać zbawienie (por. Łk 1, 76-77).

Wspólnota pragnie stawać się głosem, który pozwoli światu usłyszeć Słowo – żywego Chrystusa. Dlatego całe życie Przyjaciół Oblubieńca ma być podporządkowane Słowu.

Największą radością Wspólnoty jest pełnienie misji św. Jana Chrzciciela, która polega na przyprowadzeniu Kościoła – Oblubienicy – do Chrystusa – Oblubieńca.

Jasiek