Symbole

Duchowość naszej Wspólnoty została zapisana na ikonach i znaku, którymi się posługujemy:

 

1) ikona Jezusa Oblubieńca Kościoła

Oblubieniec Kościoła

 

 

2) ikona Jana Chrzciciela Przyjaciela Oblubieńca

Johny Baptysta

 

 

3) ikona Maryi Ikony Kościoła

Mama

 

4) ikona Jezusa z Przyjacielem

Jezus i Menas

Ikona przedstawia dwie postacie: Chrystusa z Ewangelią w ręku oraz św. Menasa, opata i męczennika, trzymającego zwój, najprawdopodobniej z tekstem reguły swego monasteru. Obie postaci mają bardzo podobne twarze i aureole. Chrystus trzyma dłoń na ramieniu opata w geście przyjaźni. Napis na ikonie jest zniszczony i nie jest jednoznaczny, najprawdopodobniej jest to imię opata – św. Menas. Imię nawiązuje do greckiego słowa hypomene, które oznacza wytrwałość i cierpliwość. Ikona wskazuje, kto jest prawdziwym przyjacielem Jezusa: ten, kto trwa do końca w Nim i w Kościele.

 

5) krzyż Wspólnoty

krzyz_wspolnotowy

Znakiem Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca jest krzyż,w którego centrum znajduje się ikona Jezusa z Przyjacielem.

Krzyż to symbol Jezusa Chrystusa – umarłego, zmartwychwstałego i uwielbionego, Oblubieńca Kościoła i naszego Przyjaciela, którego pragniemy głosić przez świadectwo życia i słowo.

Ikona na krzyżu ma przypominać, że uczeń żyje dzięki ofierze Chrystusa. Wzrasta On mocą Jego krwi. Idzie przed Panem, by przygotować Mu drogi. Jest nierozerwalnie złączonym z krzyżem, ponieważ żyje przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.