Święto Wspólnoty w prowincji warszawskiej

27 maja w kościele seminaryjnym pw. Maryi Królowej Apostołów w Ołtarzewie, odbyło się Święto wspólnot Przyjaciele Oblubieńca z Prowincji Warszawskiej. Sobotnie świętowanie upłynęło pod hasłem „Jedność międzywspólnotowa” i zgromadziło ok. 700 osób.

Po przywitaniu wszystkich przez Urszulę i Jacka Cupriak – moderatorów prowincji, odbyło się nabożeństwo posłania nowych odpowiedzialnych i wręczenie ikony „Jezusa z Przyjacielem” wspólnotom, które zostały założone w minionym roku formacyjnym. Szczytem dnia była Eucharystia pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Kralki SAC. Moderator generalny w homilii zaprosił do odważnego wchodzenia w głębię relacji z Bogiem poprzez wierność formacji, aby w członkach Wspólnoty i przez nich mogła wypełniać się wola Boga. Wspólnotowy obiad w plenerze, integracja i modlitwa uwielbienia, były przestrzenią budowania relacji i wdzięczności za dar wspólnoty, która zbliża do Boga.

Skomentuj

avatar