Struktura

Struktura organizacyjna wspólnoty

Parafia św. Brata Alberta w Zamościu

Pasterz: ks. Łukasz Kolasa

Administrator: Małgorzata Czeczot

Wiceadministrator: Urszula Winnik

Adres: ul. Dembowskiego 24
22-400 Zamość

Spotkania: poniedziałki, godz 19 (kościół/salka parafialna)

Parafia św. Brata Alberta w Zamościu

Wspólnota istnieje 4 lata. Obecnie formuje się w niej 50 osób. Do naszej wspólnoty dochodzą nowe osoby. Wspólnota w swoich grupach dzielenia jest bardzo zżyta.