Struktura

Struktura organizacyjna wspólnoty

Parafia Bogurodzicy Maryi w Warszawie

Pasterz: ks. Piotr Kłaput

Administrator: Katarzyna Świniarska

Wiceadministrator: Agnieszka Lubańska

Adres: ul. Powstańców Śląskich 67 D (wjazd od ulicy Powstańców Śląskich)
01-355 Warszawa

WWW:

Media:

Spotkania: w każdą środę o godzinie 19:00, spotkania odbywają się w kawiarence "Marta"

Parafia Bogurodzicy Maryi w Warszawie

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca w parafii Bogurodzicy Maryi zawiązała się po Seminarium Odnowy Wiary w czerwcu 2015 roku.
Od tego momentu wszyscy dzielnie korzystamy z formacji dawanej nam przez wspólnotę nie zapominając o Słowie Bożym dawanym przez Kościół. Wspólnota jest mocno osadzona w parafii, współpracujemy z innymi wspólnotami w parafii. Przez kapłanów w parafii uznana jest za grupę do zadań specjalnych. Największą posługą w parafii jakiej się podejmujemy jest wsparcia w formowaniu młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Licznie uczestniczymy w życiu wspólnoty w charakterze globalnym.

26 września 2017 roku lokalnie zawierzyliśmy naszą wspólnotę Najświętszej Maryi Pannie.
Naszymi duszpasterzami byli Ks. Paweł Kulpiński, Ks. Jacek Robak, ks. Mariusz Jedliczka. Obecnym duszpasterzem jest ks. Piotr Kłaput. Wśród członków są obecne wszystkie grupy wiekowe, w tym licznie również dzieci członów wspólnoty. Wraz z końcem roku formacyjnego 2017/18 zakończyliśmy drugie Seminarium Odnowy Wiary w parafii, obecnie nasza wspólnota jest największą w parafii - liczy blisko 80 członków.