Struktura

Struktura organizacyjna wspólnoty

Parafia św. Michała Archanioła w Piastowie

Pasterz: ks. Maciej Chwarścianek

Administrator: Edyta Dziuba

Wiceadministrator: Ewa Witak

Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 23
05-820 Piastów

Media:

Spotkania: poniedziałek, godz. 19.00 w kaplicy

Parafia św. Michała Archanioła w Piastowie

Nasza wspólnota powstała po Seminarium Odnowy Wiary, które odbyło się jesienią 2017 r. zawiązała się
w marcu 2018 r. wspólnota. Jest nas około 40 osób. Mamy diakonię muzyczną z gitarą i 5 osobami śpiewającymi, diakonię techniczną, diakonię orędowniczą, osobę odpowiedzialną za animatorów. Wspólnie uwielbiamy Boga, dzielimy się Słowem Bożym i angażujemy się w życie parafii.