Struktura

Struktura organizacyjna wspólnoty

Parafia św. Józefa w Kielcach (I stopień)

Pasterz: ks. Piotr Białek

Administrator: Aleksandra Dudek

Adres: ul. Turystyczna 3
25-545 Kielce

WWW:

Spotkania: środa, 19:00 w salkach pod plebanią (Centrum Duszpasterstwa Młodzieży KANA)

Parafia św. Józefa w Kielcach (I stopień)

Wspólnota powstała 17 stycznia 2018 roku i jest owocem prowadzonego Seminarium Odnowy Wiary w parafii.  Pragnienie rozpalone w sercach uczestników zaowocowało nową wspólnotą ludzi, którzy chcą poznawać Chrystusa i nieść Go innym. Poprzez formację ewangelizatorów Wspólnota pragnie umacniać Kościół oraz budzić świadomość powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii.

Obecnie czynnie formuję się 45 osób zarówno świeckich jak i duchownych oraz siostry zakonne.

Pogłębiamy naszą relację z Bogiem oraz drugim człowiekiem zarówno poprzez cotygodniowe spotkania, Eucharystię oraz kursy organizowane przez Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji. Wspólnota przeżyła kursy: Nowe Życie, Emaus, Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej.