Struktura

Struktura organizacyjna wspólnoty

Parafia św. Kazimierza Królewicza w Radzięcinie

Adres: Radzięcin 31
23-440 Frampol

WWW:

Spotkania: wtorki, godz. 18.00 w kościele

Parafia św. Kazimierza Królewicza w Radzięcinie

Nasza wspólnota Przyjaciół Oblubieńca jest bardzo młoda. Powstała po przebytym Seminarium Odnowy Wiary
w pięknym Maryjnym miesiącu maju 2018 r. Wspólnota gromadzi ponad 90 osób w tym osiem grupek kobiet
i dwie grupki mężczyzn. Nasze spotkania formacyjne odbywają się raz w tygodniu - we wtorki. Odbyliśmy całą Wspólnotą pielgrzymkę autokarową do Gidle i Częstochowy aby tam podziękować naszej ukochanej Mamie za piękny czas przeżywania Seminarium Odnowy Wiary, jak również za powstanie nasze wspólnoty i prosić
o błogosławieństwo na dalszą drogę podążanie za Jezusem, tak licznej - Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca. Pomiędzy uczestnikami w poszczególnych grupkach dzielenia jak również wszystkimi uczestnikami naszej wspólnoty nawiązuje się głęboka przyjaźń, czego przykładem są spotkania integracyjne w wolnym czasie. Zachęcamy nowe osoby, które chcą poświęcić swój czas dla Boga aby dołączyli do nas i tak jak my pogłębiali swoją wiarę, poznawali Słowo Boże i żyli tym słowem na co dzień.