Książki

Publikacje naszego wydawnictwa

Przygotowanie do Spowiedzi Świętej

Autor:
Data wydania:
Ilość stron:
Format:

Rozdział I

Jak skutecznie korzystać z sakramentu pokuty i pojednania? (5)

Rozdział II

Czym jest rachunek sumienia (25)

Rozdział III

Przygotowanie do rachunku sumienia (43)

Rozdział IV

Schemat rachunku sumienia według św. Ignacego Loyoli (49)

Rozdział V

Pytania do rachunku sumienia (55)

Rozdział VI

Bezpośrednie przygotowanie do spowiedzi (119)

Rozdział VII

Spowiedź święta (121)

Rozdział VIII

Modlitwy po spowiedzi (125)

Przygotowanie do Spowiedzi Świętej