Spotkanie Porozumienia Dyrektorów Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji w Płocku

12 października w Płocku zgromadzili się przedstawiciele Porozumienia Dyrektorów Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji z całej Polski.

Głównym punktem obrad było przyjęcie dokumentu dotyczącego posługi charyzmatycznej w Szkołach Nowej Ewangelizacji i formacji do tej posługi we wspólnotach kościelnych. Kilkudziesięcio-stronicowe opracowanie zawiera m.in. wprowadzenie teologiczne, opis rzeczywistości charyzmatycznej w Polsce oraz kryteria rozeznawania. Ma ono służyć jako merytoryczna pomoc dla duszpasterzy, wspólnot i osób pełniących posługę charyzmatyczną w Szkołach Nowej Ewangelizacji w Polsce.

Ponadto członkowie Porozumienia pracowali nad słownikiem pojęć związanych z posługą charyzmatyczną i prowadzeniem uwielbienia podczas spotkań modlitewnych (np. wyjaśnienie czym są poszczególne charyzmaty, modlitwa wstawiennicza, modlitwę o uzdrowienie itp.). Rozmawiano także o planach – w niedalekiej przyszłości Porozumienie zajmie się opracowaniem dokumentów dotyczących m.in. zależności między charyzmatem i liturgią, misji wynikającej z chrztu świętego, czy opisu tzw. chrztu w Duchu Świętym.

Podczas spotkania w Płocku dokonano także wyboru nowego senatu Porozumienia. Jego przewodniczącym, na kolejną 3-letnią kedencję, został ks. Artur Sepioło z Gliwic. Funkcję wiceprzewodniczącego powierzono ks. dr. Sławomirowi Płusie z Radomia. Sekretarzem i rzecznikiem prasowym Porozumienia została dr Iwona Zielonka z Płocka, zaś na członków Senatu wybrano ks. Krzysztofa Kralkę SAC z Lublina i o. Krzysztofa Czerwionkę CR ze Stryszawy.

Kolejne spotkanie Porozumienia Szkół Nowej Ewangelizacji odbędzie się w kwietniu przyszłego roku w Gnieźnie. W roku 1050-lecia chrztu Polski jego przedstawiciele będą zajmować się problematyką związaną z sakramentem chrztu świętego.

 

Skomentuj

avatar