Region zamojski

Moderator regionalny: ks. Piotr Spyra.

Wice moderator regionalny: ks. Łukasz Kolasa.

Wspólnoty