Region lubelski - Wieczerzy Pańskiej

Moderator regionalny: Aneta Stanuch

Wice moderator regionalny: ks. Krzysztof Morawik SAC

Ekonom: Aneta Stanuch

Wspólnoty