Region lubelski - Wieczerzy Pańskiej

Moderator regionalny: Aneta Stanuch.

Wice moderator regionalny: ks. Krzysztof Morawik SAC.

Wspólnoty