Region kraśnicki

Moderator regionalny: Ewa Adamowicz

Wice moderator regionalny: Jadwiga Sołtys

Ekonom: Elżbieta Grzybińska

Wspólnoty