Region łomżyński

Moderator regionalny: ks. Andrzej Surdykowski.

Wice moderatorzy regionalni: Anna i Marcelin Przesław.

Wspólnoty