Region Czarna Białostocka

Moderator regionalny: Agnieszka Znajda

Wice moderator regionalny: Iwona Strankowska

Ekonom regionalny: Urszula Halicka

Wspólnoty