Fundacja Zarząd

EWA ADAMOWICZ - Prezes Fundacji

MARTA MENDREK - Wiceprezes Fundacji

Zarząd Fundacji Wspólnota Przejaciele Oblubieńca