Darowizna

Liczy się każdy grosz!

WESPRZYJ SWOJĄ OFIARĄ DZIEŁO NOWEJ EWANGELIZACJI PROWADZONE PRZEZ NASZĄ WSPÓLNOTĘ , ABY DZIĘKI TWOJEJ POMOCY JAK NAJWIĘCEJ OSÓB MOGŁO USŁYSZEĆ EWANGELIĘ I ROZKOCHAĆ SIĘ W JEZUSIE CHRYSTUSIE!!!


1) Chcesz wesprzeć budowę Centrum Formacji?Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie duchowe i finansowe zakupu ziemi pod budowę Centrum Formacji. Dzięki Tobie powstaje Boże dzieło!

Wspólnie zebraliśmy już: 1 898 779,72  (stan na koniec stycznia 2019 r.)___________________________________________

DANE DO TRADYCYJNYCH PRZELEWÓW BANKOWYCH:

Odbiorca: Fundacja Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
Adres odbiorcy:
 al. Warszawska 31, 20-803 Lublin
Nr konta PLN:
54 1240 2382 1111 0010 7248 1308 (Bank Pekao SA)
SWIFT: PKOPPLPW
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe budowa Centrum Formacji

LINKI DO SZYBKICH PŁATNOŚCI:
Chcę przekazać darowiznę w wysokości – 30 zł
http://bit.ly/2ScQp8c

Chcę przekazać darowiznę w wysokości – 50 zł
http://bit.ly/2NmE6p6

Chcę przekazać darowiznę w wysokości – 100 zł
http://bit.ly/2BKlqeq

Chcę przekazać darowiznę w wysokości – 200 zł
http://bit.ly/2IuMV19

Chcę przekazać darowiznę w wysokości – 250 zł
http://bit.ly/2U4BFtW

Chcę przekazać darowiznę w wysokości – 500 zł
http://bit.ly/2XgprQE

Chcę przekazać darowiznę w wysokości – 1000 zł
http://bit.ly/2SNlR21


2) Chcesz wesprzeć pozostałe działania Fundacji?


Dane do  tradycyjnych wpłat bankowych:

Odbiorca: Fundacja Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
Adres odbiorcy:
 al. Warszawska 31, 20-803 Lublin
Nr konta PLN: 54 1240 2382 1111 0010 7248 1308 (Bank Pekao SA)
SWIFT: PKOPPLPW

Tytuł przelewu:  darowizna na cele statutowe


DZIĘKI TWOJEMU WSPARCIU MODLITEWNEMU I FINANSOWEMU:

- wspieramy formację ewangelizatorów
- prowadzimy warsztaty muzyczne i wokalne
- zakładamy nowe wspólnoty w Polsce i za granicą
- tworzymy formację dla wspólnot
- prowadzimy sesje formacyjne
- szkolimy animatorów
- umożliwiamy udział w kursach ewangelizacyjnych osobom, których na to nie stać
- organizujemy akcje ewangelizacyjne
- transmitujemy wydarzenia ewangelizacyjne
- promujemy wartości chrześcijańskie we współczesnych mediach
- prowadzimy biuro, które koordynuje działania ewangelizacyjne
- organizujemy koncerty ewangelizacyjne i wieczory chwały

DZIĘKUJEMY ZA TWOJE WSPARCIE, DZIĘKI KTÓREMU MOŻEMY REALIZOWAĆ DZIEŁA, 

DO KTÓRYCH ZAPRASZA NAS BÓG...

KAŻDEGO DNIA PAMIĘTAMY W MODLITWIE O NASZYCH DOBRODZIEJACH!